Grafisch ontwerp

Heb je een wens om een verhaal te vertellen, jezelf zichtbaar te maken?
Ik kan je helpen met het opvissen van de rode draad in je verhaal, het onder woorden brengen van jouw essentie en vervolgens het in beeld brengen daarvan.

Hoe doe ik dat opvissen? Door met je in gesprek te gaan, met aandacht te luisteren, aan te voelen waarin jouw kern schuilt, en met een open mind mee te denken. Dus: samen op ontdekkingstocht in jouw belevingswereld, want ik vind het belangrijk dat de vorm waarin we jouw essentie gieten echt resoneert met jou.

En het vormgieten? Daar kan ik je van beeldvorming tot en met realisatie mee helpen. Naast concrete ontwerpen maken, behoren ook illustratie, beeldredactie, beeldbewerking, advies, brainstormsessies (die ik ook wel pingpong-dates noem) en drukwerkbegeleiding tot mijn diensten.

Ik maak graag kennis met je om te ontdekken in wat voor vorm we kunnen samenwerken.